การละเล่นงูกินหาง,รีรีข้าวสาร

 

งูกินหาง
"แม่งูเอ๋ย" "เอ๋ย" "กินน้ำบ่อไหน" "กินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมา"
"กินน้ำบ่อไหน" "กินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมา"
"กินน้ำบ่อไหน" "กินน้ำบ่อหิน บินไปก็บินมา"
"กินหัวกินหาง" "กินกลางตลอดตัว"
แกละรับบทเป็นพ่องู ส่วนหนูแหววรับบทเป็นแม่งู โดยมีโก๊ะ จุก และเพื่อนๆ ยืนเกาะเอวต่อแถวเป็นลูกงู พ่องูเริ่มถามว่า "แม่งูเอ๋ย" แม่งูและบรรดาลูกงูก็ร้องตอบว่า "เอ๋ย" เมื่อพ่องูร้องถามต่อ แม่งูและลูกงูก็ขานเสียงตอบเจื้อยแจ้วเรื่อยไป พอมาถึงช่วงสุดท้าย พ่องูถาม "กินหัวกินหาง" แม่งูตอบว่า "กินกลางตลอดตัว" พ่องูจะไล่จับลูกงูจากปลายแถว แม่งูต้องกลางมือกั้นป้องกันลูกไว้ ถ้าลูกงูตัวใดถูกพ่องูดึงจนหลุดออกจากแถว ก็ต้องออกจากการเล่นไป คนที่เหลือเริ่มเล่นกันอีกเรื่อยไป จนลูกงูถูกจับได้หมด

รีรีข้าวสาร

" รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก เลือกท้องใบลาน
เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน คดข้าวใส่จาน พานเอาคนข้างหลังไว้ "

เด็กๆ กำลังเ

ระหว่างกลางคนที่ถูกแขนกั้นไว้
ต้องถูกคัดออกจากการเล่น คนที่เดินลอดไปใต้ประตูโค้งต้องคอยระวังไม่ให้ถูกกักตัวไว้ มิฉะนั้นต้องออกจากการเล่นและต้องกลายเป็นประตูโค้งแทน

 

 

 

ล่นรีรีข้าวสารกันเสียงใส จุกกับแก้วเอามือประสานกันเป็นประตูโค้งเหนือศรีษะ คนอื่นๆกอดเอวต่อกันเป็นแถวเดินลอดใต้ประตูโค้ง ขณะเดียวกันกับที่จุกกับแก้วร้องเพลงรีรีข้าวสาร
เมื่อเพลงจบจุกกับแก้วก็รีบกระตุกมือลงใช้แขนกั้นคนที่กำลังลอดอยู่ระหว่างกลางคนที่ถูกแขนกั้นไว้
ต้องถูกคัดออกจากการเล่น คนที่เดินลอดไปใต้ประตูโค้งต้องคอยระวังไม่ให้ถูกกักตัวไว้ มิฉะนั้นต้องออกจากการเล่นและต้องกลายเป็นประตูโค้งแทน

 

 

 

 โดย : นาย ทศพล ไชยวรรณ, โรงเรียนพนัสพิทยาคาร, วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2546