กริยานาม

GERUND

Gerund  คือ  คำกริยาที่เติม  ing

Gerud  ใช้เป็นนามจำพวก  Abstract  Noun  เช่น

*    Sleeping  is  necessary  to  health .

การนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นแก่สุขภาพ

*    I  like  reading .

ฉันชอบการอ่านหนังสือ

เนื่องจาก  gerund  มีรูปมาจากกริยา  ฉะนั้น  gerund  คำใดมีรูปมาจาก  transitive  verb  ก็อาจมีกรรม  (object)  ตามหลัง  gerund  นั้นได้ด้วยเช่น

*    Reading  good  books  is  useful .

การอ่านหนังสือดีๆ มีประโยชน์

 

ยังมีคำซึ่งมีลักษณะคล้ายกันกับ  gerund  เรียกว่า  verbal  noun  รูปคำก็คือ  verb + ing  เหมือนกัน  แต่ผิดกันกับ  gerund  ตรงที่ใช้  Definite  article  นำหน้าคือ  ^^ The ^^  และมี  preposition  ตามหลัง  ซึ่งส่วนมากได้แก่คำ  Preposition  ^^ of ^^  เช่น

*    He  like  the  reading  of  a  book .

เขาชอบการอ่านหนังสือ

 

การใช้  Gerund

Gerund  มีความหมายเป็น  noun  และเป็น  abstract  noun  ฉะนั้น  หน้าที่ของ  gerund  ก็คงเป็นเช่นเดียวกับหน้าที่ของ  noun  ทั่วไป  คือ

1).  เป็น  subject

*    Sleeping  is  necessary  to  life .

การนอนเป็นสิ่งจำแก่ชีวิต

2).  เป็น  object

*    I  like  reading  very  much .

ผมชอบอ่านหนังสือมาก

3).  เป็น  complement

*    Your  duty  is  learning .

 หน้าที่ของเธอคือการเรียน

 

 

 

 

4).  เป็น  adjective

*    The  old  man  bought  a  walking  stick  yesterday .

ชายชราได้ซื้อไม้เท้ามาอันหนึ่งเมื่อวานนี้

 

และทำหน้าที่ต่างๆ  ที่  noun  ทำได้อีก เป็นต้นว่าใช้  Possesive  Adjective  หรือ  Noun  ที่เป็น  Genitive  case  ขยายได้  เช่น

*    I was  pleased  at  his  coming  today .

ผมยินดีต่อการมาของเขาในวันนี้

*    My  friend ‘ s  wandering  was  dangerous .

การท่องเที่ยวของเพื่อนผม เกิดมีอันตราย

 

ความแตกต่างระหว่าง  Gerund  กับ  Participle  ( เพื่อทำหน้าที่เป็น  adjective )

เนื่องจาก  gerund  กับ  present  participle  มีรูปเดียวกัน  และ  ทำหน้าที่ขยายนามด้วยกับทั้ง  2  ฝ่าย  ฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะชี้ให้เห็นชัดเจนลงไปว่า  คำใดเป็น  gerund  และ  คำใดเป็น  participle  เช่น

*    The  dancing  floor  is  dirty . ( gerund )

พื้นฟลอร์เต้นรำนั้นสกปรก

*    The  dancing  girl  is  beautiful . ( present  participle )

 

มีข้อสังเกต ดังนี้

Gerund  แม้ทำหน้าที่คุณศัพท์  แต่ยังมีความหมายเป็นนาม  โดยเป็นกรรมของบุพบท  ^^ for ^^  ที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจคือ

*    The  dancing  floor  =  The  floor  for  dancing

1).  จะใช้หลังคำ และ สำนวนต่อไปนี้   ได้แก่

Be worth

help

need

Look  forward  to

 

busy

Object  to

Can’t  help

What  about

Feel  like

How  about

Can’t  stand

Can’t  resist

Do  you  mind

In  favour  of

Can’t  endure

Would  you  mind

 

ตัวอย่าง

*    I  look  forward  to  coming

 

2).  จะใช้หลังบุพบท  (preposition)

*    My  brother  is  good  at  repairing  clock .

พี่ชายของผมซ่อมนาฬิกาเก่ง

*    When   will   you  give  up  smoking ?

เมื่อไรคุณจะเลิกบุหรี่เสียทีนะ

 

 

 

 

 


ที่มา : คู่มือภาษาอังกฤษ ม.5 โดย ทณุ เตียวรัตนกุล

โดย : นางสาว พรสวรรค์ ปิยประภากร, ร.ร. พนัสพิทยาคาร, วันที่ 12 กันยายน 2545