ประกาศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (งบอุดหนุน อบจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ประกาศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง