นายทันใจ ชูทรงเดช
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

นางกาญจนา พรหมบุตร
นายประเสริฐ สันทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
รองผู้อำนวยโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา