ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการสถานศีกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง
และนักเรียน โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
ประพันธ์โดย นางสาวภัฏฏินี อภิวัฒน์

 

เข้าสู่หน้าหลัก โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา