รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ มัธยมศึกษาปีที่ ๑

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ มัธยมศึกษาปีที่ ๔

 

 

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

เข้าสู่หน้าหลักโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา