พระคือดวงประทีปส่องชีพชาติ
            ทุกรอยบาทดับทุกข์สร้างสุขสันต์
            พระเมตตาการุณอุ่นชีวัน
            บังคมคัลสดุดีพระปรีชา
                  วิริยะพระองค์ทรงกอปรกิจ
            ชุบชีวิตศิลปกรรมล้ำเลอค่า
            ป่ารักน้ำธรรมชาติคืนชีวา
            สรรพสัตว์คืนป่าทรงปรานี
                  ศิลปาชีพชูชีพชนบท
            ทรงเปลื้องปลดทุกข์เข็ญเย็นทุกที่
            ปวงประชานอบน้อมพร้อมภักดี
            พระเกียรติก้องปฐพีนิรันดร์กาล
                        
(คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ประพันธ์)

                ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
    ข้าพระพุทธเจ้าคณะครูและนักเรียน โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา