โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เรียนดี มีคุณธรรม ทำงานให้เกิดผล
 สมุดเยี่ยม  E-Learning  Media Center  เว็บบอร์ด  Mail ///////  ตรวจคะแนนความประพฤติ
ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าวประกาศสอบ
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบจัดเก็บภาพกิจกรรมใหม่ เพื่อให้รองรับการใช้งานภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทดลองการใช้งานคลิกที่นี่

นักเรียนชั้น ม.5/1 ส่งลิงค์นำเสนองานผ่านyoutube ที่นี่ครับ

*** ขอความร่วมมือนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ประจำปีกาีรศึกษา ๑/๒๕๕๘ ***
นักเรียนชั้นม.6 สามารถตรวจสอบคะแนนรายวิชาคอมพิวเตอร์ได้ที่นี่ (ปรับคะแนนแล้ว)

Copyright ©2015 www.nkw.ac.th All right are reserved. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โทรศัพท์ 086-4657898 โทรสาร 086-4657898
Webmaster : ครูเจษฎาภรณ์ มะลิหอม < admin@nkw.ac.th > Best view in 1024 x768 with Firefox and Google Chrome