โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เรียนดี มีคุณธรรม ทำงานให้เกิดผล
ประมวลภาพกิจกรรม
Loading the player...

ประมวลภาพกิจกรรม
Loading the player...

 ตรวจคะแนนความประพฤติ

Copyright ©2011 www.nkw.ac.th All right are reserved. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โทรศัพท์ 086-4657898 โทรสาร 086-4657898
Webmaster : ครูเจษฎาภรณ์ มะลิหอม < admin@nkw.ac.th > Best view in 1024 x768 with IE 8.0