ประการผลการสอบเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศผลการสอบ มัธยมศึกษาปีที่ ๑

ประกาศผลการสอบ มัธยมศึกษาปีที่ ๔

 

 

 

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

เข้าสู่หน้าหลักโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา