โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เรียนดี มีคุณธรรม ทำงานให้เกิดผล
ประมวลภาพกิจกรรม
Loading the player...

ประมวลภาพกิจกรรม
Loading the player...

ข่าวประกาศสอบ
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประกาศโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
เรื่อง   สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบที่ประสบอุบัติภัย รายละเลียดคลิกที่นี่

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบจัดเก็บภาพกิจกรรมใหม่ เพื่อให้รองรับการใช้งานภาพที่่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทดลองการใช้งานคลิกที่นี่

 ตรวจคะแนนความประพฤติ

Copyright ©2011 www.nkw.ac.th All right are reserved. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โทรศัพท์ 086-4657898 โทรสาร 086-4657898
Webmaster : ครูเจษฎาภรณ์ มะลิหอม < admin@nkw.ac.th > Best view in 1024 x768 with IE 8.0