โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เรียนดี มีคุณธรรม ทำงานให้เกิดผล
ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าวประกาศสอบ
ข่าวการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานวิจัยเรื่องรายงานการประเมินโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   ของโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา  อำเภอโนนนารายณ์  จังหวัดสุรินทร์ โดย กาญจนา  พรหมบุตร รองผู้อำนวยการ

...............................................................................................................

งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบจัดเก็บภาพกิจกรรมใหม่ เพื่อให้รองรับการใช้งานภาพที่่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทดลองการใช้งานคลิกที่นี่

 ตรวจคะแนนความประพฤติ

Copyright ©2011 www.nkw.ac.th All right are reserved. โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา โทรศัพท์ 086-4657898 โทรสาร 086-4657898
Webmaster : ครูเจษฎาภรณ์ มะลิหอม < admin@nkw.ac.th > Best view in 1024 x768 with IE 8.0