ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศ ... นักเรียนชั้นม.4ที่มีความประสงค์สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร(รด.)ประจำปีการศึกษา2558 ติดต่อสมัครได้ที่ครูเจษฎาภรณ์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 พ.ค.58

เข้าสู่หน้าหลักโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา