โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เรียนดี มีคุณธรรม ทำงานให้เกิดผล
 สมุดเยี่ยม   E-Learning   Media Center  ติดต่อเรา  Mail ข้อมูลการเข้าห้องเรียน  /// ITA

ประมวลภาพกิจกรรม

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยารับการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษาสุรินทร์

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมคิกออฟคิกออฟสร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีนเด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนในเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ณ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา

ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีมุทิตาจิต ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔
คุณครูพิภาพ แก้วยศ "ย้อนวันรฦกวาร เกษียรกาลรฦกคุณ"

NKW Facebook Fanpage
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา หมู่ที่ 12 ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 086-4657898 โทรสาร 086-4657898
Webmaster : ครูเจษฎาภรณ์ มะลิหอม
< [email protected] > Best view in 1024 x768 with Firefox and Google Chrome