โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา เรียนดี มีคุณธรรม ทำงานให้เกิดผล
 สมุดเยี่ยม   E-Learning   Media Center  ติดต่อเรา  Mail ข้อมูลการเข้าห้องเรียน  /// ITA

ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประทศ โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จัดกิจกรรมส่งความสุขเนื่องในวันปีใหม่และวันคริสต์มาส "Merry Christmas and Happy New Year 2022"

ประมวลภาพกิจกรรม

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๐ ธันวาคม๒๕๖๔

NKW Facebook Fanpage
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา หมู่ที่ 12 ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130 โทรศัพท์ 086-4657898 โทรสาร 086-4657898
Webmaster : ครูเจษฎาภรณ์ มะลิหอม
< [email protected] > Best view in 1024 x768 with Firefox and Google Chrome